Nápověda
Nejčastější dotazy
Proč jsem nenašel podle spisové značky řízení?

Zkontrolujte údaje zadané na stránce pro vyhledání věci. Je možné, že jste vybrali jiný soud nebo že jste chybně vyplnili spisovou značku. Při vyplnění spisové značky postupujte podle návodu na stránce pod údaji pro spisovou značku.
Údaje o řízení přicházení z jednotlivých soudů v pravidelných intervalech 1x denně. Může se tedy stát, že chybí údaje z posledních 24 hodin. Potom se informujte na příslušném soudě.

Co to je událost?

Událost reprezentuje úkon, který se věcí udál. Posloupnost událostí ukazuje, co se v řízení stalo a jak se věc vyvíjí. Seznam všech možných událostí spolu s jejich popisem najdete kliknutím na odkaz Vysvětlení pojmů.

Nemůže dojít k úniku osobních informací?

Ne. Žádné osobní údaje v aplikaci InfoSoud nejsou. Obsahuje a zobrazuje pouze informativní údaje o řízení.

Co to je spisová značka?

Spisovou značku najdete na všech dokumentech, které jste od soudu obdrželi v souvislosti s řízením. Má čtyři části: číslo senátu (vždy číselný údaj), druh věci (text pro okresní soudy "T", "C", "P a Nc", "D", "E", "P", "Nc" (pouze Exekuční a Opatrovnické), "ERo", "Ro", "Ec", "EVC", "EXE", "EPR", "PP", pro Nejvyšší soud "CDO", "ODO", "TDO", "TZ", "NCU", pro krajské a vrchní soudy text "Cm", "Sm", "K", "Ins", "Ca", "Cad", "Az", "To", "Nt", "C", "Co", "Ntd", "Cmo", "Ko", "Nco", "Ncd", "Ncp", "EC", "ECm", "Kv", "ICm", "EVCm", "A", "Ad", "Af", "Na", "EPR", "UL"), běžné číslo (číselný údaj) a za lomítkem ročník (číselný údaj). Jednotlivé části spisové značky mohou, ale nemusí, být odděleny mezerami. Zápis 2T213/2007 znamená totéž co 2 T 213 / 2007. Tato spisová značka obsahuje číslo senátu 2, druh věci T, běžné číslo 213 a ročník 2007.

Jaké rejstříky lze vyhledávat?

Veřejnosti jsou zobrazovány údaje o řízení pouze u hlavních agend okresních soudů "T", "C", "P a Nc", "D", "E", "P", "Nc" (pouze Exekuční a Opatrovnické), "ERo", "Ro", "Ec", "EVC", "EXE", "EPR", "PP", pro Nejvyšší soud "CDO", "ODO", "TDO", "TZ", "NCU", pro krajské a vrchní soudy text "Cm", "Sm", "K", "Ins", "Ca", "Cad", "Az", "To", "Nt", "C", "Co", "Ntd", "Cmo", "Ko", "Nco", "Ncd", "Ncp", "EC", "ECm", "Kv", "ICm", "EVCm", "A", "Ad", "Af", "Na", "EPR", "UL".

Proč se mi u opatrovnické agendy nezobrazí data?

U opatrovnické agendy je důležité správně zadat spisovou značku "P a NC", tato spisová značka není to samé jako P nebo NC.

Mohu najít starší spisové značky?

V InfoSoudu pro okresní soudy se zobrazují pouze spisové značky, které mají ročník větší než 2006 nebo jsou pravomocně neskončené. Pro rejskřík PP platí ročník větší než 2012 nebo pravomocně neskončené. Pro Nejvyšší soud se zobrazují pouze spisové značky, které mají ročník větší než 2007 nebo jsou pravomocně neskončené.

Krajské a vrchní soudy nemají evidován průběh věcí neskončených před rokem 2008 z důvodu absence tohoto průběhu v informačním systému pro krajské a vrchní soudy. Toto se týká zejména obchodních agend konvertovaných z předchozího systému. Přidávaný rejstřík UL zobrazuje spisové značky s ročníkem větším než 2012 nebo pravomocně neskončené.

Jak získám číslo jednací síně?

V předvolání, které jste obdrželi od soudu, je zpravidla označení síně uvedeno společně s datem a časem jednání.

Jak to, že je v jeden čas uvedeno více spisových značek?

Může se jednat o hromadné projednávání více řízení najednou. Řízení mají většinou stejné účastníky řízení a vzájemně spolu souvisí.

Která jednání zde mohu najít?

V InfoJednání se zobrazují nařízená jednání pouze na následujících 30 dnů.

Proč jsou při přechodu zpět na předešlou stránku chybně vyplněná zadávací políčka formuláře?

Jde bohužel o standardní chování internetového prohlížeče. Pro korektní návrat na předešlou stránku používejte odkaz "zpět" v pravé části stránky.

Číselníky mi nenabízí žádné hodnoty - není co na výběr.

Aplikace si jednou za čas potřebuje načíst nově číselníkové hodnoty, vyčkejte chvíli, data by se měla postupně načíst a aplikace by se měla opět chovat podle očekávání.

Proč jsou některá jednání zobrazena šedou barvou?

Jednání, která byla zrušena nebo odvolána jsou pro rychlejší přehlednost takto šedě označena.

U některých soudů mi chybí jednací síně.

Používáte aplikaci v době, kdy se obnovují seznamy jednacích síní organizací. Vyčkejte několik minut a proveďte znovu načtení stránky. Je možné, že si Váš prohlížeč původní nekompletní obsah formuláře zapamatuje a znovu ho zobrazí neúplně, proto doporučujeme prohlížeč zavřít a znovu otevřít.

Vysvětlení pojmů
Událost

Událost reprezentuje úkon, který se věcí udál. Posloupnost událostí ukazuje, co se v řízení stalo a jak se věc vyvíjí. Následující tabulka ukazuje kompletní seznam událostí, které se v řízení mohou vyskytnout

Událost okresního soudu Popis
Zahájení řízení Bylo zahájeno soudní řízení
Spis předán soudnímu komisaři Spis byl odeslán soudnímu komisaři
Soudní komisař předal spis Soudní komisař předal spis zpět
Vydání rozhodnutí Bylo vydáno rozhodnutí ve věci
Vyřízení věci Byla provedena změna stavu věci z nevyřízené na vyřízenou.
Podán opravný prostředek Byl podán opravný prostředek ve věci
Vyřízení opravného prostředku Opravný prostředek byl vyřízen
Nařízení jednání Bylo nařízeno jednání ve věci
Zrušení jednání Bylo zrušeno jednání ve věci
Odeslání spisu Spis byl odeslán
Vrácení spisu Spis byl vrácen na soud
Obživnutí věci Spis byl předán k novému projednání
Přerušení řízení Bylo přerušeno soudní řízení
Pokračování řízení (ukončení přerušení) Bylo ukončeno přerušení věci a bude pokračováno v soudním řízení
Pravomocné ukončení věci Řízení bylo pravomocně ukončeno
Skončení věci Skončení věci a uložení na spisovnu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu Informace o odvolání
Řízení u nadřízeného soudu Informace o řízení u nadřízeného soudu

Událost krajského a vrchního soudu Popis
Zahájení řízení Bylo zahájeno soudní řízení
Vydání rozhodnutí Bylo vydáno rozhodnutí ve věci
Vyřízení věci Byla provedena změna stavu věci z nevyřízené na vyřízenou.
Podán opravný prostředek Byl podán opravný prostředek ve věci
Vyřízení opravného prostředku Opravný prostředek byl vyřízen
Nařízení jednání Bylo nařízeno jednání ve věci
Zrušení jednání Bylo zrušeno jednání ve věci
Odeslání spisu Spis byl odeslán
Vrácení spisu Spis byl vrácen na soud
Obživnutí věci Spis byl předán k novému projednání
Přerušení řízení Bylo přerušeno soudní řízení
Pokračování řízení (ukončení přerušení) Bylo ukončeno přerušení věci a bude pokračováno v soudním řízení
Pravomocné ukončení věci Řízení bylo pravomocně ukončeno
Skončení věci Skončení věci a uložení na spisovnu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu Informace o odvolání
Řízení u nadřízeného soudu Informace o řízení u nadřízeného soudu
Řízení o opravném prostředku na Nejvyšším soudu ČR Informace o dovolání

Událost Nejvyššího soudu Popis
Došlo Nejvyššímu soudu Bylo zahájeno soudní řízení na Nejvyšším soudu
Datum nařízení jednání Datum, kdy bylo nařízeno jednání ve věci
Datum zrušení jednání Datum, kdy bylo zrušeno nařízené jednání ve věci
Datum vydání rozhodnutí Datum, kdy bylo vydáno rozhodnutí ve věci
Datum vyřízení věci Datum, kdy byla provedena změna stavu věci z nevyřízené na vyřízenou
Datum vrácení spisu Datum, kdy byl spis vrácen
Datum obživnutí věci Datum, kdy byl spis předán k novému projednání
Datum přerušení věci Datum, kdy bylo přerušeno soudní řízení
Datum pokračování v řízení Datum, kdy bylo ukončeno přerušení věci a bude pokračováno v soudním řízení
Poznámka o procesních opatřeních Poznámka Nejvyššího soudu k procesním opatřením

Spisová značka

Spisovou značku najdete na všech dokumentech, které jste od soudu obdrželi v souvislosti s řízením. Má čtyři části: číslo senátu (vždy číselný údaj), druh věci (např. "T", "C", "P a Nc", "D", "E"), běžné číslo (číselný údaj) a za lomítkem ročník (číselný údaj). Jednotlivé části spisové značky mohou, ale nemusí, být odděleny mezerami. Zápis 2T213/2007 znamená totéž co 2 T 213 / 2007. Tato spisová značka obsahuje číslo senátu 2, druh věci T, běžné číslo 213 a ročník 2007.

Jednací síň

Místnost, kde se projednává řízení.

Řešitel

Soudce, který řídí projednávané jednání.

Podrobný popis událostí v řízení
Zahájení řízení

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy je věc podána na soud.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení - stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění
- v okamžiku podání (zápisu nové věci) na soud je tato vždy nevyřízená
Zahájení řízení přesný údaj o vložení věci do systému
Předmět řízení Vyjadřuje stručný popis obsahu řízení
Předcházející věc Spisová značka, která předchází nalezené věci

 

Spis předán soudnímu komisaři

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy vedoucí příslušné kanceláře (administrativní pracovnice soudu) spis předává soudnímu komisaři k provedení prvního úkonu a toto vyznačí v systému. Prvním úkonem může být např. nařízení jednání.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení - stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění
- v okamžiku podání (zápisu nové věci) na soud je tato vždy nevyřízená
Odeslání spisu k soudnímu komisaři přesný údaj o tom, kdy věc byla předložena soudnímu komisaři k provedení prvního úkonu
Datum odeslání datum, kdy byl spis předán soudnímu komisaři

 

Soudní komisař předal spis

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy soudní komisař po provedení prvního úkonu v řízení spis předal zpět příslušné kanceláři s pokyny na další postup v soudním řízení. Příkladem může být nařízení jednání a pokyn k rozeslání předvolání účastníkům řízení.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení - stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění
- v okamžiku podání (zápisu nové věci) na soud je tato vždy nevyřízená
Soudní komisař předal spis datum, kdy soudní komisař spis předal zpět kanceláři
Datum odeslání datum, kdy byl spis vrácen na kancelář

 

Vydání rozhodnutí

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy soudce ve věci vydá rozhodnutí. V InfoSoudu se zobrazí pouze rozhodnutí konečné.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; je-li vydáno a zaevidováno rozhodnutí, které je označeno jako konečné, stav věci se mění z nevyřízené na vyřízenou
Vydání rozhodnutí datum, kdy bylo vydáno rozhodnutí
Rozhodnutí vyřizuje věc hodnoty ANO/NE určují zda rozhodnutí vyřizuje věc
Datum vydání datum vydání rozhodnutí
Datum nadiktování datum, kdy bylo rozhodnutí soudcem nadiktováno zapisovatelce - bylo tedy napsáno. Pro nadiktování a rozeslání rozhodnutí v jednotlivých řízeních jsou stanoveny lhůty
Druh rozhodnutí specifikace druhu rozhodnutí - např. rozsudek, usnesení, platební rozkaz apod
Datum právní moci datum, kdy rozhodnutí nabývá právní moci
Rozhodnutí bylo zrušeno hodnoty ANO/NE informují, zda je rozhodnutí platné nebo bylo zrušeno (např. krajským soudem)
Druh soudu název soudu, který rozhodnutí vydal

 

Vyřízení věci

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy vedoucí příslušné kanceláře (administrativní pracovnice soudu) zaeviduje v systému vydané vyřizující rozhodnutí (např. rozsudek) a provede změnu stavu věci z nevyřízené na vyřízenou.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku vydání vyřizujícího rozhodnutí se stav věci mění na vyřízenou
Vyřízení věci datum, kdy bylo vyznačeno vyřízení věci. Údaj by měl být shodný s datem vydání vyřizujícího rozhodnutí.
Rozhodnutí vyřizuje věc hodnoty ANO/NE určují zda rozhodnutí vyřizuje věc
Stav věci informace o aktuálním stavu věci
Datum datum, kdy byla provedena změna stavu věci

 

Podán opravný prostředek

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy účastník řízení podá proti rozhodnutí soudu např. odvolání. Opravným prostředkem je tedy nazýváno podané odvolání proti rozsudku, odpor proti trestnímu příkazu nebo platebnímu rozkazu, stížnost proti vydanému usnesení, dovolání atd..

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku podání opravného prostředku zůstává věc stále ve stejném stavu
Podán OP datum, kdy byl opravný prostředek podán u příslušného soudu nebo na poště
Druh OP specifikace druhu opravného prostředku
Datum doručení OP soudu datum doručení OP soudu - datum, kdy byl opravný prostředek doručen příslušnému soudu
OP podán proti rozhodnutí ze dne specifikace druhu rozhodnutí (např. rozsudek, usnesení, platební rozkaz, usnesení o odměně ustanoveného znalce apod.) proti kterému je opravný prostředek podán
OP podán proti rozhodnutí - Druh rozhodnutí specifikace druhu rozhodnutí (např. rozsudek, usnesení, platební rozkaz apod.) proti kterému je opravný prostředek podán

 

Vyřízení opravného prostředku

V systému bylo vyznačeno vyřízení opravného prostředku (odvolání, odporu, stížnosti apod.). Jsou zde obsaženy všechny informace o této události včetně výsledku a informace o druhu soudu, který opravný prostředek projednával a vyřizoval.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; potvrzuje-li rozhodnutí o opravném prostředku původní vydané rozhodnutí, věc zůstává vyřízená; dojde-li rozhodnutím o opravném prostředku ke zrušení původního rozhodnutí, věc obživne a v řízení se pokračuje
Vyřízení OP datum vyřízení OP je totožný s datem vydání rozhodnutí o opravném prostředku
Druh OP specifikace druhu opravného prostředku
Datum podání OP na poště datum podání (odeslání) OP příslušnému soudu, u krajských a vrchních soudů je uveden datum přijetí OP soudem
Datum doručení OP soudu datum doručení OP soudu - datum, kdy byl opravný prostředek doručen příslušnému soudu
Datum předložení II. stupni datum, kdy byl spis odeslán k projednání podaného opravného prostředku soudu II. stupně
Datum vyřízení datum, kdy byl OP vyřízen na soudu
Výsledek OP stručný popis výsledku odvolacího řízení
Datum vyřízení nadřízeného soudu datum vydání rozhodnutí o opravném prostředku
OP podán proti rozhodnutí ze dne datum vydání rozhodnutí proti kterému je opravný prostředek podán
OP podán proti rozhodnutí - Druh rozhodnutí specifikace druhu rozhodnutí (např. rozsudek, usnesení, platební rozkaz, usnesení o odměně ustanoveného znalce apod.) proti kterému je opravný prostředek podán
OP vyřízen dne datum vydání rozhodnutí o opravném prostředku
OP vyřízen – druh rozhodnutí specifikace druhu rozhodnutí (např. rozsudek, usnesení), jímž bylo rozhodnuto o opravném prostředku

 

Nařízení jednání

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy soudce nebo soudní komisař vrátí spis příslušné soudní kanceláři s pokynem zapsat do jednacího kalendáře jednání a obeslat účastníky řízení. Vedoucí této kanceláře provede záznam v jednacím kalendáři. Vyznačí tedy místo, den a čas konání jednání a dá pokyn k rozeslání předvolání.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku nařízení prvního jednání ve věci je věc stále nevyřízená
Nařízení jednání datum, na kdy bylo nařízeno jednání
Jednací síň místo jednání
Začátek jednání datum a čas konání jednání
Datum zápisu výsledku datum zapsání výsledku jednání (zobrazené pouze po uskutečnění jednání)
Výsledek Informace o výsledku jednání (zobrazené pouze po uskutečnění jednání)
Jednání zrušeno informace o tom, zda-li je konání jednání platné nebo jednání bylo zrušeno (ANO/NE)

 

Zrušení jednání

Dojde-li z nějakého důvodu ke zrušení nařízeného jednání je tato událost také zaznamenána.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku nařízení prvního jednání ve věci je věc stále nevyřízená
Začátek jednání datum a čas konání jednání
Zrušení jednání přesný údaj o tom, kdy bylo vyznačeno zrušení jednání
Datum zápisu výsledku datum zapsání výsledku jednání
Jednání zrušeno informace o tom, zda-li je konání jednání platné nebo jednání bylo zrušeno

 

Odeslání spisu

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy vedoucí kanceláře (administrativní pracovnice soudu) na pokyn soudce spis odesílá např. za účelem projednání odvolání příslušném krajskému soudu. Událost je však zaznamenána vždy, pokud je spis odesílán. Dalším z možných důvodů odeslání spisu může být např. zaslání spisu soudnímu znalci k vypracování znaleckého posudku apod..

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku odeslání spisu krajskému soudu k projednání podaného odvolání je stále věc vyřízená
Odeslání spisu přesný údaj o tom, kdy byl spis odeslán
Odesláno komu název organizace/osoby, které byl spis zaslán
Účel odeslání důvod odeslání spisu

 

Vrácení spisu

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy vedoucí kanceláře (administrativní pracovnice soudu) vyznačí v systému vrácení spisu na soud a tento opět předá soudci.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění
Vrácení spisu datum vrácení spisu
Datum odeslání přesný údaj o tom, kdy byl spis odeslán
Odesláno komu název organizace/osoby, které byl spis zaslán
Účel odeslání důvod odeslání spisu

 

Obživnutí věci

Věc obživne např. ve chvíli, kdy po podání opravného prostředku (odvolání, odporu, stížnosti apod.) je původní vyřizující rozhodnutí vydané ve věci úplně nebo částečně zrušeno. Příslušný soudce pak nařizuje další jednání ve věci a soudní řízení pokračuje, příp. půjde o nové projednání věci.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí věc tzv. obživne
Obživnutí věci datum obživnutí věci
Stav věci Stav věci, v okamžiku zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí, věc tzv. obživne
Datum změny stavu datum vyznačení obživnutí věci - změny stavu věci

 

Přerušení řízení

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy dojde ke změně stavu věci na přerušeno. O přerušení řízení rozhodne soudce vydáním rozhodnutí o přerušení řízení na dobu neurčitou.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku přerušení je věc (řízení) přerušená
Přerušení věci datum přerušení věci
Stav věci popis stavu věci - v tomto případě "přerušeno na dobu neurčitou"
Datum změny stavu datum vyznačení přerušení

 

Pokračování řízení (Ukončení přerušení)

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy soudce rozhodne o ukončení přerušení řízení. Stav přerušené věci se mění na poslední přecházející přerušení.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku ukončení přerušení řízení se stav řízení vrací na poslední, který předcházel přerušení
Pokračování řízení přesný údaj o tom, kdy bylo přerušení věci ukončeno (v řízení se pokračuje)
Stav věci ukončení přerušení
Datum změny stavu datum ukončení přerušení

 

Pravomocné ukončení věci

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy věc nabyde právní moci.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku nabytí právní moci je věc pravomocná
Pravomocné ukončení věci datum nabytí právní moci
Stav věci informace o aktuálním stavu věci; v tomto případě je věc pravomocná, případně ihned odškrtnutá
Datum změny stavu datum vyznačení změny stavu věci

Datum pravomocného ukončení věci nemusí korespondovat s datem právní moci jednotlivých výroků meritorního rozhodnutí, jestliže ve věci bylo např. více samostatných výroků, z nichž každý nabude právní moci zvlášť, event. v řízení vystupovalo více osob, vůči kterým může rozhodnutí nabýt právní moci samostatně.

 

Skončení věci

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy administrativní pracovnice soudu vyznačí odškrtnutí věci v systému.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku odškrtnutí věci se stav věci stává odškrtnutý – evidenčně ukončený
Skončení věci datum odškrtnutí věci v systému
Stav věci informace o aktuálním stavu věci; v tomto případě je věc odškrtnutá – evidenčně ukončená
Datum změny stavu datum vyznačení změny stavu věci

 

Řízení o opravném prostředku u krajského nebo vrchního soudu

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy je soudu druhého stupně doručen řádný opravný prostředek. Opravným prostředkem je nazýváno podané odvolání proti rozsudku či usnesení, odpor proti trestnímu příkazu nebo platebnímu rozkazu, stížnost proti vydanému usnesení, atd.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku podání opravného prostředku zůstává věc stále ve stejném stavu
Nadřízený soud uveden soud, u kterého je řízení o řádném opravném prostředku vedeno
Spisová značka nadřízeného soudu spisová značka, pod kterou je řízení o řádném opravném prostředku u soudu druhého stupně vedeno

 

Řízení u nadřízeného soudu

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy je nadřízenému soudu doručen návrh k rozhodnutí. Jedná se např. o návrhy na vyloučení soudců, spory o příslušnost, návrhy na přikázání věci jinému soudu, apod.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku podání návrhu zůstává věc stále ve stejném stavu
Nadřízený soud uveden soud, u kterého je řízení o návrhu vedeno
Spisová značka nadřízeného soudu spisová značka, pod kterou je řízení o návrhu vedeno u nadřízeného soudu.

 

Řízení o opravném prostředku na Nejvyšším soudu ČR

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy je Nejvyššímu soudu doručen mimořádný opravný prostředek k rozhodnutí. Jedná se např. dovolání či stížnost pro porušení zákona.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Stav řízení stav řízení, resp. stav věci, se v průběhu řízení u soudu mění; v okamžiku podání opravného prostředku zůstává věc stále ve stejném stavu
Spisová značka nadřízeného soudu Spisová značka, pod kterou je řízení u Nejvyššího soudu vedeno.
Senát číslo senátní, které bylo věci přiřazeno
Datum přidělení senátu přesný údaj o přidělení senátního čísla
Složení senátu složení senátu, který danou věc řeší

 

Došlo Nejvyššímu soudu

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy věc došla na Nejvyšší soud.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Došlo Nejvyššímu soudu přesný údaj o vložení věci do systému
Senát číslo senátu, kterému byla věc přidělena
Datum přidělení senátu přesný údaj o přidělení čísla senátu
Složení senátu senát, který danou věc řeší
Odvolací soud název soudu, který vydal napadené rozhodnutí
Spisová značka napadeného rozhodnutí odvolacího soudu spisová značka věci, pod kterou je řízení u odvolacího soudu vedeno

 

Datum vyřízení věci

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy vedoucí příslušné kanceláře (administrativní pracovnice soudu) zaeviduje v systému vydané vyřizující rozhodnutí (např. rozsudek) a provede změnu stavu věci z nevyřízené na vyřízenou. Způsob vyřízení se u Nejvyššího soudu zobrazí až po 60-ti dnech od data odškrtnutí věci.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Datum vyřízení věci datum, kdy bylo vyznačeno vyřízení věci. Údaj by měl být shodný s datem vydání vyřizujícího rozhodnutí.
Způsob vyřízení způsob, jakým byla věc vyřízena

 

Datum vrácení spisu

Událost je zaznamenána v okamžiku, kdy vedoucí kanceláře (administrativní pracovnice soudu) vyznačí v systému vrácení spisu.

Podrobnější údaje uváděné k této události:

Datum vrácení spisu přesný údaj o vrácení spisu