Spisová značka:   41 CM 88 / 2011
Městský soud Praha zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 09.02.2016)
Podán opravný prostředek 16.01.2015
Byl podán opravný prostředek ve věci
Druh opravného prostředku : Odvolání proti rozhodnutí
Datum doručení OP soudu : 16.01.2015
Datum předložení II. stupni : 11.02.2015
Datum vyřízení : 29.09.2015
Údaje platné k:  19.08.2022 05:17:16 zpět
Nápověda