Spisová značka:   6 TO 356 / 2019
 
Krajský soud Brno zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 15.04.2021)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
22.10.2019
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
27.02.2020
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
27.02.2020
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
13.03.2020
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
15.09.2020
Řízení o opravném prostředku na Nejvyšším soudu ČR
Řízení o opravném prostředku na Nejvyšším soudu ČR se myslí zahájení dovolacího řízení na Nejvyšším soudu
18.09.2020
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
22.10.2020
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
03.02.2021
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
30.03.2021
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
30.03.2021
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
30.03.2021
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
15.04.2021
Údaje platné k:  29.07.2021 15:03:03 zpět
Nápověda