Spisová značka:   41 CM 88 / 2011
 
Městský soud Praha zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 09.02.2016)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
17.10.2011
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
23.05.2012
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
27.06.2012
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
16.01.2013
Přerušení řízení
Přerušením řízení věci nastává např.: v případě prohlášení konkurzu na účastníka řízení
24.01.2013
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
12.09.2014
Pokračování řízení
Ukončeno přerušení řízení
16.10.2014
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
29.10.2014
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
29.10.2014
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
29.10.2014
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
16.01.2015
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
21.01.2015
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
11.02.2015
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
17.02.2015
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
29.09.2015
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
13.10.2015
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
09.02.2016
Údaje platné k:  05.07.2022 03:22:24 zpět
Nápověda