Informace o jednání
Výběr soudu
Krajský/Vrchní soud
Okresní soud
Spisová značka
   /     
Jednací síň
Datum jednání
     Vyčistit formulář
Vyplňte údaje nutné pro vyhledání jednání v jednací síni, které chcete zobrazit. Vyberte soud ze seznamu Okresních soudů. Seznam obsahuje všechny okresní soudy v České republice. Pokud nejprve vyberete kraj v seznamu Krajských soudů, bude seznam okresních soudů omezen pouze na organizace příslušné k tomuto kraji. Pokud chcete nalézt jednání krajského nebo vrchního soudu, vyberte soud v seznamu Krajský/Vrchní soud a již nevyplňujte nic v seznamu Okresních soudů.

Dále jsou dvě možnosti:

1. Výběr podle spisové značky: Vyplňte spisovou značku řízení. Spisovou značku najdete na všech dokumentech, které jste od soudu obdrželi v souvislosti s řízením. Má čtyři části: číslo senátu (vždy číselný údaj), druh věci (např. "T", "C", "P a Nc", "D", "E", ... ), běžné číslo (číselný údaj) a za lomítkem ročník (číselný údaj). Jednotlivé části spisové značky mohou, ale nemusí, být odděleny mezerami. Zápis 2T213/2008 znamená totéž co 2 T 213 / 2008. Do polí pro spisovou značku postupně vepište číslo senátu 2, druh věci T, běžné číslo 213 a ročník 2008.

Tlačítkem zobrazíte jednání pro daný soud a spisovou značku.

2. Výběr podle jednací síně a dne: Vyberte ze seznamu Jednací síň. V seznamu jsou jednací síně pouze vybraného soudu. V předvolání, které jste obdrželi od soudu, je zpravidla označení síně uvedeno společně s datem a časem jednání. V posledním poli je nutné zadat den, pro který chcete zobrazit jednání v jednací síni. Datum se zapisuje ve tvaru DD.MM.RRRR např. 15.09.2008.

Tlačítkem zobrazíte jednání pro daný soud, jednací síň a datum.
V InfoJednání se zobrazují nařízená jednání pouze na následujících 30 dnů.
Nápověda